Termeni Legali

Această pagină stabilește Termenii Legali care vor guverna utilizarea acestui site web: BlueSmoke.ro, de către dvs., inclusiv toate paginile acestui site, denumite generic în continuare acest Site (Web). Acești Termeni Legali se aplică în totalitate și îșî fac efectul imediat asupra utilizării de către dvs. a acestui Site, iar dvs. prin utilizarea acestui Site Web, acceptați în mod expres toți Termenii Legali conținuti aici, în întregime, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Nu trebuie să utilizați acest Site Web, dacă aveți obiecții față de oricare dintre acești Termeni Legali.

Cuprins

Accesarea Acestui Site Web

Nu garantăm că acest Site Web sau orice conținut de pe acesta va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt. Accesul la acest site este permis doar temporar. Putem suspenda, retrage, întrerupe sau modifica întregul site sau orice parte a acestuia, fără notificare. Nu vom fi răspunzători în cazul în care, din oricare motiv, acest site este indisponibil, în orice moment sau pentru orice perioadă de timp. Dvs. sunteți responsabil să faceți toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la acest Site Web.

De asemenea, sunteți responsabil pentru toate persoanele care accesează acest site prin conexiunea dvs. la internet și trebuie să vă asigurați că aceste persoane cunosc Termenii Legali și alți termeni și condiții aplicabile acestui Site Web, și că le respectă.

Acest site este disponibil pentru persoanele care locuiesc în întreaga lume. Totuși, nu pretindem faptul că conținutul disponibil pe sau prin intermediul acestui site este adecvat sau disponibil în alte țări. Putem limita în orice moment disponibilitatea acestui Site Web sau al oricărui serviciu sau produs descris pe acest site oricăror persoane sau zone geografice. Dacă alegeți să accesați acest site din locația dvs., faceți acest lucru pe propriul risc.

Contul Și Parola Dvs.

Dacă alegeți, sau vi s-a pus la dispoziție, un cod de identificare a utilizatorului, o parolă, sau orice altă informație care face parte din procedurile de securitate ale acestui Site Web, trebuie să le tratați ca fiind confidențiale. Nu trebuie să dezvăluiți aceste informații niciunei terțe părți.

Avem dreptul să dezactivăm oricând, orice parolă sau cod de identificare a utilizatorului, fie că a fost ales de dvs. sau alocat de noi, dacă, în opinia noastră rezonabilă, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni Legali.

Dacă știți sau suspectați că altcineva decât dvs. cunoaște parola sau codul de identificare a utilizatorului, trebuie să ne anunțați cu promptitudine prin intermediul acestui formular de contact.

Proprietate Intelectuală

BlueSmoke.ro este proprietarul sau titularul licenței tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe acest Site Web și al materialelor publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate, cu excepția cazurilor în care drepturile sunt acordate în mod expres prin utilizarea licenței Creative Commons sau a altor licențe Open Source. Puteți să tipăriți o copie și să descărcați extrase din orice pagină de pe acest site pentru uz personal și să atrageți atenția altor persoane din cadrul organizației dvs. asupra conținutului postat pe acest site.

Nu trebuie să modificați în nici un fel copiile fizice sau digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat de pe acest Site Web, și nu trebuie să utilizați ilustrațiile, fotografiile, secvențele video sau audio, sau orice alt material grafic, separat de orice text însoțitor.

Statutul BlueSmoke.ro și cel al contribuabililor identificați ca autori ai conținutului de pe acest Site Web trebuie să fie întotdeauna recunoscut. Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului de pe acest site în scopuri comerciale fără a obține o licență de la noi sau de la licențiatorii noștrii.

În cazul în care imprimați, copiați sau descărcați orice parte a acestui site, încălcând acești Termeni Legali, dreptul dvs. de a utiliza acest site va înceta imediat și trebuie să returnați sau să distrugeți orice copie a materialelor pe care le-ați făcut.

Bazarea Pe Informații

Conținutul de pe acest site este furnizat doar ca și informații generale. Nu intenționează să reprezinte sfaturi pe care ar trebui să vă bazați sau pe care să le urmați. În acest scop trebuie să obțineți sfaturi de la persoane de specialitate (profesioniste) înainte de a lua orice decizie sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului de pe acest Site Web.

Deși depunem eforturi rezonabile pentru actualizarea informațiilor de pe acest Site Web, nu facem declarații, garanții, exprese sau implicite, că conținutul acestui site este corect, complet sau actualizat.

Limitarea Răspunderii

În măsura permisă de lege, excludem toate condițiile, garanțiile, declarațiile sau alți termeni care se pot aplica acestui Site Web sau oricărui conținut de pe acesta, expres sau implicit.

Nu vom fi răspunzători față de niciun utilizator pentru nicio pierdere sau prejudiciu, fie prin contract, delictual (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale, sau în oricare alte circumstanțe, chiar dacă acestea sunt previzibile, care rezultă din sau în legătură cu: utilizarea sau incapacitatea de a folosi acest Site Web; utilizarea sau încrederea în orice conținut afișat pe acest Site Web.

Dacă sunteți o companie, vă rugăm să rețineți că nu vom fi răspunzători în mod special pentru:

  • pierderea profitului, a vânzărilor, a afacerilor sau a veniturilor; întreruperea afacerii;
  • pierderea economiilor anticipate;
  • pierderea oportunității de afaceri, a clienților sau a reputației; sau orice pierdere sau deteriorare indirectă sau consecventă.

Dacă sunteți persoană fizică, vă rugăm să rețineți că oferim acest Site Web doar pentru uz intern și privat. Sunteți de acord să nu utilizați acest site în scopuri comerciale sau de afaceri și nu avem nicio răspundere față de dvs. pentru pierderi de profit, pierderi de afaceri, întreruperi de afaceri sau pierderi de oportunități de afaceri.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un virus, un atac distribuit de negare a serviciului (DDoS), sau oricare alt material dăunător din punct de vedere tehnologic, care vă poate infecta echipamentul, calculatorul, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate, datorită utilizării acestui site sau descărcarea oricărui conținut de pe acesta sau de pe orice site web legat de acesta.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web legate (linked) prin acest site. Astfel de legături (links) nu ar trebui interpretate ca o aprobare de către noi a acestor site-uri web. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau deteriorare care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a acestora.

Se vor aplica alte limitări și excluderi, răspunderii apărute ca urmare a livrării de bunuri sau servicii pentru utilizarea de către dvs., care vor fi stabilite în termenii și condițiile furnizate înaintea fiecărei tranzacții.

Încărcarea Conținutului

Ori de câte ori utilizați o funcție care vă permite să încărcați conținut pe acest site sau să faceți legătura cu alți utilizatori ai acestui Site Web, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Garantați că orice astfel de contribuție respectă aceste standarde și veți fi răspunzător față de noi inclusiv să ne despăgubiți pentru orice încălcare a acestei garanții. Dacă sunteți persoană fizică, aceasta înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierdere sau daună suferită ca urmare a încălcării garanției.

Orice conținut pe care îl încărcați pe acest Site Web va fi considerat neconfidențial și neproprietar. Vă păstrați toate drepturile de autor ale conținutului dvs., dar ne acordați în mod implicit o licență limitată pentru a utiliza, stoca și copia acel conținut și pentru a-l distribui și pune la dispoziția unor terțe părți. Drepturile pe care ni le acordați sunt descrise în secțiunea următoare (Drepturile Licențiate De Dvs.).

De asemenea, avem dreptul de a vă dezvălui identitatea unei terțe părți care susține că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe acest site constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de niciun terț pentru conținutul sau exactitatea oricărui conținut publicat de dvs. sau de orice alt utilizator al acestui Site Web. Avem dreptul să eliminăm orice postare pe care o faceți pe acest site dacă, în opinia noastră, postarea dvs. nu respectă standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Opiniile exprimate de alți utilizatori pe acest Site Web nu reprezintă valorile sau punctul nostru de vedere.

Dacă încărcați conținut pe acest Site Web, dvs. sunteți singurul responsabil pentru securizarea și asigurarea unei copii de rezervă a conținutului dvs. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere suferită de dvs. în acest sens.

Drepturile Licențiate De Dvs.

Când încărcați sau postați conținut pe acest Site Web, ne acordați în mod implicit următoarele licențe:

  • O licență la nivel mondial, neexclusivă, gratuită, transferabilă, pentru a folosi, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate, afișa și executa acel conținut în legătură cu serviciile oferite de acest site, pe diferite suporturi media, și pentru a promova site-ul sau serviciile noastre; și
  • O licență la nivel mondial, neexclusivă, gratuită, transferabilă, pentru a permite terților să folosească conținutul în scopurile lor.

Securitatea Acestui Site

Nu garantăm că acest site va fi securizat sau lipsit de bug-uri sau viruși. Dvs. sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei pentru a accesa acest site. Trebuie să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv acest site introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale periculoase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la acest Site Web, la serverul pe care este stocat acest Site Web sau la orice server, calculator sau bază de date conectate la acest Site Web. Nu trebuie să atacați acest site prin intermediul unui atac de negare a serviciului sau unui atac distribuit de negare a serviciului (DoS, DDoS). Prin încălcarea acestei dispoziții, comiteți o infracțiune. Vom raporta o astfel de încălcare autorităților competente în materie de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza acest Site Web va înceta imediat.

Legăturile Către Acest Site

Puteți să puneți legături (links) către paginile de pe acest Site Web, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și care să nu ne afecteze reputația sau să profitați de aceasta.

Nu trebuie să stabiliți o legătură (link) într-un mod care să sugereze o formă de asociere, aprobare sau recomandare din partea noastră, în cazul în care nu există nicio astfel de legătură.

Acest Site Web nu trebuie să fie încadrat în paginile niciunui alt site web (prin elemente iframe).

Ne rezervăm dreptul de a ne retrage permisiunea de conectare fără nicio notificare prealabilă. Site-ul web pe care îl conectați la BlueSmoke.ro trebuie să respecte în toate privințele standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Dacă doriți să faceți orice utilizare a conținutului de pe acest site, altul decât cel stabilit de acești Termeni Legali, contactați-ne prin intermediul acestui formular de contact.

Legăturile Către Resurse Și Terțe Părți

În cazul în care acest site conține legături (links) către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste legături sunt furnizate doar pentru informarea dvs. Nu avem control asupra conținutului site-urilor sau resurselor externe.

Legea Aplicabilă

Dacă sunteți o persoană fizică, vă rugăm să rețineți că acești Termeni Legali, obiectul și formarea acestora, sunt guvernate de legile din România. Dumneavoastră și noi suntem de acord că instanțele din România vor avea jurisdicție non-exclusivă.

Dacă sunteți o companie, acești Termeni Legali, obiectul și formarea acestora (și orice litigii sau revendicări necontractuale), sunt guvernate de legile din România. Suntem de comun acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din România.

Alți Termeni Aplicabili

În acești Termeni Legali se regăsesc și referințe către următorii termeni suplimentari, care se aplică, de asemenea, utilizării de către dvs. a acestui Site Web:

  • Politica de Confidențialitate, care stabilește termenii în care procesăm orice date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Prin utilizarea acestui Site Web, sunteți de acord cu această prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.
  • Politica de Utilizare Acceptabilă, care stabilește utilizările permise și utilizările interzise ale acestui Site Web. Când utilizați acest site, trebuie să respectați această Politică de Utilizare Acceptabilă.

Modificări La Acest Site

Putem să actualizăm periodic acest site și să modificăm conținutul în orice moment. Cu toate acestea, rețineți că orice conținut de pe acest site poate să nu fie actualizat, la un moment dat, și nu avem nicio obligație să îl actualizăm.

Nu garantăm că acest site, sau orice conținut de pe acesta, va fi lipsit de erori sau omisiuni.

Modificări La Acești Termeni

Putem revizui acești Termeni Legali în orice moment prin modificarea acestei pagini. Vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru a observa orice modificări pe care le-am făcut, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. din punct de vedere juridic.

Ultima modificare a fost făcută pe data de 09 Februarie 2021.